Zmeczenie oczu

Podczas czytania i pisania dziecko winno siedzieć prosto, książka lub zeszyt powinny leżeć na wprost dziecka, aby zapobiec skośnej postawie ciała, mogącej prowadzić do skrzywienia kręgosłupa. Druk książki powinien być dostatecznie duży, czarny, wyraźny, papier biały bez połysku. Już dawno zostały określone naukowe prawidła higieny książki i druku, mimo to jakże mało jest książek odpowiadających tym prawidłom. Zmęczenie oczu powstaje przy długotrwałej pracy wzrokowej, zwłaszcza w złym oświetleniu. Objawia się pieczeniem i łzawieniem oczu, uczuciem jakby drobnego piasku pod powiekami, może powstać przekrwienie oczu, ból w okolicy oczodołów i ból głowy. Zmęczenie powstaje o wiele szybciej w rozmaitych wadach refrakcji, zwłaszcza gdy ludzie pracują bez odpowiednich szkieł. Na zmęczenie oczu wpływa również przemęczenie umysłu i brak snu. Wystarczy przypomnieć sobie, jak trudno jest czytać w stanie zmęczenia po nieprzespanej nocy. Zmęczenie może być uważane za fizjologiczny hamulec do dalszej pracy wzrokowej. Dzieci z niewykrytymi wadami refrakcji mogą być źle oceniane pod względem pilności, zdolności i postępów w nauce, wady te bowiem powodują tak wielki wysiłek oczu dziecka, że praca wzrokowa jest bardzo utrudniona.