Wady refrakcji

U dzieci z wadami refrakcji powstają czasem nieprawidłowe ustawienia gałki ocznej, powstaje zez. Najczęściej spotykamy zez zbieżny, oko ustawia się w kierunku kącika wewnętrznego, w kierunku nosa. Zez ten występuje w nadwzroczności. O wiele rzadziej powstają zezy rozbieżne, które występują zazwyczaj w krótkowzroczności. Zezy u dzieci leczy się przez noszenie odpowiednich szkieł poprawiających wadę wzroku. Zazwyczaj po latach noszenia szkieł, w okresie dojrzałości zez znika. W niektórych jednak przypadkach, najczęściej gdy oko zezujące jest równocześnie okiem słabo widzącym, noszenie szkieł nie prowadzi do celu i musimy przeprowadzić operacyjne leczenie zeza. Zabieg operacyjny w zasadzie polega na przedłużeniu lub równoczesnym skróceniu mięśni ocznych: odwodzącego (skroniowego) i przywodzącego (w kierunku nosa). W zezie zbieżnym należy przedłużyć mięsień przywodzący np. przez nacięcie go, oraz równocześnie skrócić mięsień odwodzący przez sfałdowanie go, odcięcie jego części lub tp.