Prawidlowe widzenie ostrosci

Ostrość wzroku będzie więc wynosiła %, co po uproszczeniu ułamka odpowiada znakowi 1, czyli ostrość wzroku jest prawidłowa. Jeśli natomiast badany z odległości 6 m przeczyta tylko te litery, które winien czytać z odległości np. 24 m, to jego ostrość wzroku wynosi •/s#, czyli 1/Ą prawidłowej ostrości wzroku. W ten sposób określamy ostrość wzroku każdego oka osobno. Jeśli badany z odległości 6 m nie widzi nawet litery przeznaczonej do czytania z odległości 60 m, czyli gdy jego ostrość wzroku jest mniejsza niż °/«o, możemy zbliżyć badanego do tablicy S n e 11 e n a np. na 3 m i z tej odległości badamy jego wzrok. Jeśli z 3 m badany widzi literę najwyższą, to jego ostrość wzroku wynosi »/oo, czyli prawidłowej ostrości wzroku. Każdy człowiek, u którego stwierdzimy obniżoną ostrość wzroku, powinien być poddany dokładnemu badaniu okulistycznemu, które wykaże przyczynę i pozwoli np. na przepisanie odpowiednich szkieł. W przypadkach krótkowzroczności lekarz przepisuje odpowiednie szkła rozpraszające (pomniejszające), w nadwzroczności odpowiednie szkła zbierające (powiększające).