Zbyt slabe swiatlo

 Zbyt słabe światło, a więc praca o zmroku lub w ciemnej części pokoju również nuży oczy i może być powodem różnych dolegliwości. Pomieszczenia przeznaczone do pracy wzrokowej, a więc szkoły, rysownie itd. powinny posiadać odpowiednią liczbę wysokich okien, tak aby oświetlenie było dostateczne. Łatwo można się przekonać, czy odpowiednia sala jest dostatecznie oświetlona, z każdego bowiem punktu sali powinno się widzieć bodaj skrawek nieba przez okno. Strona zachodnia ma bardziej równomierne i nie rażące światło niż: strona południowa. Światło sztuczne, najlepiej elektryczne, powinno być zbliżone do światła dziennego, a więc dostatecznie jasne, rozproszone, nie rażące. Matowe elektryczne lampy winny być umieszczone wysoko pod białym sufitem, od którego odbite równomiernie światło oświetla całe pomieszczenie. Dłuższa jednostajna praca wzrokowa jest męcząca, konieczne są przeto przerwy 10—15 minut co godzinę. Zwłaszcza w szkole u dzieci młodszych należy na higienę pracy wzrokowej zwracać najwięcej uwagi, tu bowiem najłatwiej o szkodliwe nawyki, a z drugiej strony jest to najpodatniej-szy materiał do zaszczepienia prawideł higieny na całe życie. Te same objawy powstają przy naświetlaniu lampą kwarcową lub w hutach żelaza, jeśli oczy nie są chronione odpowiednimi szkłami.