Uzywanie kropli

Krople zapuszcza się zazwyczaj 2 —3 razy dziennie, czasem jednakże częściej, nawet co godzinę. Przy długotrwałym stosowaniu związków srebrowych, jak lapis, protargol, ophtargol itd. grozić może srebrzyca spojówek spowodowana odkładaniem się srebra w tkance, spojówki stają się wtedy szare lub nawet czarne. Należy przeto przestrzegać chorych przed stosowaniem tych środków z własnej inicjatywy, kiedyś lekarz przepisał np. protargol na krótki czas, a chory nie pytając lekarza sam leczy się tym lekiem zapuszczając do* oka protargol całymi miesiącami. Do środków znieczulających zaliczamy kokainę w roztworze 1—5% jako lek najlepiej znieczulający oko. Tym środkiem znieczulamy oko do wielu operacji ocznych. Jako środków zastępczych, mniej trujących używamy l % perkainy, 2% olarokainy itp. Środkami rozszerzającymi źrenicę są: atropina stosowana bardzo często w okulistyce w 1/2 —1% roztworze. Jest to lekpodstawowy w leczeniu chorób ocznych, bez tego leku nie można sobie wyobrazić lecznictwa okulistycznego. Lek bardzo trujący, przeto konieczna jest wielka ostrożność w zapuszczaniu do oka i w przechowywaniu tego leku.