Zla pielengniarka

 Przy nieodpowiedniej pielęgniarce chorzy wyłamują się z zasad regulaminu, nie przestrzegają poleceń lekarza, leżą niespokojnie, z własnej inicjatywy wstają z łóżka, palą papierosy, krewni całymi dniami wysiadują w salach chorych, słowem panuje rozprężenie przeszkadzające -w prawidłowym leczeniu chorych. Leki przechowuje się zazwyczaj w zamykanych oszklonych małych wózkach opatrunkowych. Krople oczne w specjalnych flaszeczkach z zakraplaczem doszlifowanym do szyjki flaszeczki, tak że zakraplacz tworzy równocześnie zamknięcie flaszeczki. Krople oczne muszą być wyjałowione przez gotowanie w tejże flaszeczce, zakraplacz przez wygotowanie w sterylizatorze. Każda flaszeczka musi posiadać nalepkę określającą jej zawartość, przed użyciem leku należy dokładnie przeczytać tę nalepkę, aby uniknąć tragicznych niekiedy pomyłek. Podając lekarzowi flaszeczkę należy ją zwrócić nalepką tak, aby lekarz mógł ją przeczytać. Jeśli podczas zakrapiania dotkniemy przez nieuwagę zakraplaczem skóry powiek lub własnego palca, należy natychmiast lek odstawić i powtórnie wyjałowić. Maści oczne są przechowywane w małych porcelanowych przykrytych słoikach.