Ostrosc wzroku

 Należy codziennie co najmniej na godzinę zasłaniać oko lepiej widzące i zmusić wyłącznie do patrzenia okiem słabo widzącym. Nie zawsze jednak ćwiczenia te prowadzą do celu. Badanie ostrości wzroku przeprowadza lekarz za pomocą tablic S n e 11 e n a. Również i przyuczona pielęgniarka może przeprowadzić orientacyjne badanie ostrości wzroku, zwłaszcza jeśli chodzi o wyszukanie wśród dzieci szkolnych wad refrakcji. Tablice S n e 11 e n a są najczęściej papierowe, mogą być wykonane ze szkła lub płótna Na białym tle są umieszczone różnej wielkości litery lub cyfry, a dla analfabetów znaki najczęściej w postaci dużej litery E ustawionej w czterech głównych kierunkach, w prawo, w lewo, w górę i w dół. Do badania małych dzieci są rozmaitej wielkości czarne sylwetki prostych przedmiotów, jak np. gwiazdka, krzyżyk, krzesełko, ptaszek itd. Wielkość liter lub znaków jest tak dobrana, że pozwala na dokładne oznaczenie ostrości wzroku. Najwyższa litera jest takiej wielkości, że powinna być widziana z odległości 60 m. w drugim szeregu znajdują się już mniejsze litery, które człowiek winien widzieć z odległości 36 m, następują w szeregach coraz mniejsze litery o wielkości odpowiadającej odległości 24, 18, 12, 8 i 6 m.