Badanie oczu

Badamy każde oko osobno, drugie oko należy zasłonić. Tablica powinna wisieć na ścianie przeciwległej do okien, winna być dobrze oświetlona, najlepiej sztucznym światłem. Sadzamy badanego tyłem do okien w odległości 6 m od tablicy Snellena i każemy czytać wszystkie litery począwszy od największej do najmniejszych. Jeśli badany przeczyta litery przeznaczone do czytania z 6 m, to dowodzi, że ma prawidłowy wzrok. Ostrość wzroku oznaczamy za pomocą ułamka, w którego liczniku umieszczamy cyfrę odpowiadającą odległości badania, w naszym przypadku cyfrę 6, ponieważ badamy z odległości 6 m, a w mianowniku umieszczamy cyfrę tego rządka liter, który badany jeszcze mógł przeczytać. (Na tablicy Snellena ponad każdym rządkiem liter jest umieszczona mała cyfra oznaczająca odległość, z jakiej człowiek 0 prawidłowym wzroku powinien litery o tej wielkości czytać). W naszym przypadku w mianowniku umieścimy cyfrę 6, ponieważ taki właśnie rząd liter badany przeczytał.