Krople oczne

Krople oczne możemy podzielić na trujące i nie trujące, a według działania dzielimy je na ściągające, odkażające, znieczulające, rozszerzające źrenicę (mydriatica) i zwężające źrenicę (myotica). Trzy ostatnie rodzaje kropli są trujące. Krople oczne o działaniu ściągającym najczęściej stosowane to 1/4 — 1% roztwór cynku (zincum suljuricum) często z dodatkiem adrenaliny, środka zwężającego naczynia krwionośne. Możemy również stosować 1% roztwór taniny. Do środków odkażających zaliczamy 1/2 — 1 — 2% lapis (argentum nitri-cum), 1/2 — 2 — 3 — 5% protargol, 5% roztwór pronto-silu, 2°/o roztwór merkurochromu, 0,1% riwanolu, oraz roztwór penicyliny. Niekiedy stosujemy do okładów wodę destylowaną lub sól fizjologiczną, w innych przypadkach musimy używać środków odkażających np. 1:1.000 roztwór riwanolu, 1—2% roztwór ichtiolu, octan glinowy, roztwór penicyliny itd. Jako środka ściągającego możemy używać 1—2% roztworu lniny (acid. tannicum). Podobnie działa odwar herbaty lub różnych ziół, stosowany w lecznictwie domowyrn i ludowym.