Krwawienie z guzw

Częste, chociaż ilościowo niewielkie krwawienia z guzów hemoroidalnych mogą doprowadzić do ciężkich stanów anemii. Krwotoki żołądka lub dwunastnicy powodować mogą czarne zabarwienie stolca, tzw. stolec smołowy. Pasożyty jelitowe również spotyka się w stolcu. Przy zabieraniu próbek moczu do badania chemicznego należy podać choremu czysty kieliszek szklany, a nie przelewać mocz z basenów, mocz może ulec bowiem zanieczyszczeniu. Czasem zdarza się u ludzi starych z objawami niedołęstwa starczego lub miażdżycy mózgu tzw. psychoza pooperacyjna. Chory leżąc z obu zawiązanymi oczami traci kontakt z otoczeniem, traci orientację w miejscu i czasie, staje się podniecony, zdaje mu się, że znajduje się gdzieś na wsi w swym domu, zaczyna rozmawiać z urojonymi osobami, wstaje z łóżka, zrywa opatrunki z oczu itd. Podniecenie czasem jest bardzo silne, niekiedy kilka osób musi przytrzymać chorego, a lekarz jest zmuszony stosować środki narkotyczne. Często zdjęcie opatrunku z oka nieoperowanego pomaga do nawiązania kontaktu z otoczeniem i usuwa psychozę.