Praca pielengniarki

Praca pielęgniarki na klinicznym oddziale chorych może być rozmaicie zorganizowana w zależności od liczby personelu. Są oddziały, w których całkowite pielęgnowanie chorych znajduje się w rękach pielęgniarek pod kierunkiem starszej pielęgniarki. Jedynie do sprzątania jest zapewmona pomoc sanitariuszek. W innych oddziałach z braku pielęgnarek część pielęgnowania spada na barki sanitariuszek, i a pielęgniarka wykonuje zabiegi pielęgniarskie i ma ogólny nadzór nad pracą sanitariuszek. Zapewne z konieczności można przyuczyć sanitariuszki do słania łóżek i zmiany pościeli, do mycia chorych i karmienia ich, jednakże dozór nad tymi czynnościami ze strony pielęgniarki jest konieczny. Zawsze do pielęgniarki musi należeć apteczka oddziału, starania ó czystość i jałowość leków ocznych i narzędzi w wózku opatrunkowym, wykonywanie poleconych zabiegów i opatrunków, mierzenie temperatury, ogólna obserwacja chorych i zawiadamianie natychmiastowe lekarza o ważniejszych spostrzeżeniach co do stanu chorych. Również nadzór nad ogólną czystością pomieszczeń, nad wietrzeniem sal, jako też utrzymywanie pewnej koniecznej karności na oddziale należy do obowiązków pielęgniarki.