Plyny do oczu

Szklanych słoików należy unikać, często bowiem powstają w nich odpryski szkła. Płyny do przepłukiwania oczu znajdują się w szklanych kaczkach (undyny), również z nalepkami. Płyny winny być letnie, odpowiednio podgrzane. Pręciki szklane używane do zakładania maści muszą być gotowane, po użyciu wytarte z reszty maści i oddane z powrotem do gotowania. Niekiedy leki zarówno w kroplach jak i maściach przygotowuje się na oddziale pod kierunkiem lekarza, konieczna jest wtedy waga apteczna, jałowe naczynia i płyny. Leki oczne stosujemy w postaci płynów do przemywań, są to tzw. wody oczne, w postaci płynów do okładów, w postaci kropli i maści ocznych, w postaci kryształu w kształcie pałeczki, którą pocieramy spojówkę, w końcu w postaci proszków do zasypywania lub pudrów stosowanych na skórę powiek. Wo d y oczne służące do przemywań oka mogą mieć działanie obojętne, jak np. roztwór soli fizjologicznej, lub też działanie przeciwbakteryjne, odkażające (antiséptica), jak np. 3% roztwór kwasu bornego, 1 :15.000 kalium hyper-manganicum, 1 :5.000 roztwór hydrargyrum oxycyanatum, 2°/o chloryna (chloramina) itd. Do okładów stosujemy również środki obojętne, odkażające lub ściągające (adstrin-gentia).